Ir uzsākts jauns projekts alternatīvu nezāļu ierobežošanas metožu popularizēšanai un ieviešanai praksē

  • 2023-02-20

Herbicīdu lietošanu lauksaimniecībā aizvien vairāk ierobežo tādas problēmas kā herbicīdu rezistence, jaunu aktīvo vielu trūkums, stingrāku regulatīvo normu ieviešana, sabiedrības negatīvā attieksme, kā arī vides un cilvēka veselības aspekti. Šie ierobežojošie faktori rosina lauksaimniekus Latvijā un arī citās Eiropas valstīs aizvien vairāk izvēlēties alternatīvas nezāļu ierobežošanas metodes, tai skaitā arī bioloģiskās. Horizon projekts OPER8, kurā piedalās partneri no 6 ES valstīm un Lielbritānijas ir izstrādāts, lai veicinātu informācijas izplatību lauksaimnieku vidū par Eiropā pieejamām alternatīvajām nezāļu kontroles metodēm un to efektivitāti.

Herbicīdi ir otrā vispārdotākā pesticīdu grupa ES. Lai gan tiek ieviesti dažādi pasākumi herbicīdu kaitīguma mazināšanai (stingrākas likumdošanas normas, regulārs monitorings u.tml.), tomēr pilnībā novērst herbicīdu negatīvo ietekmi uz vidi, bioloģisko daudzveidību un cilvēku veselību nav iespējams. Pieejamo herbicīdu darbīgo vielu skaits aizvien samazinās līdz ar stingrākām likumdošanas prasībām,  vienlaikus mazinoties atļauto herbicīdu darbīgo vielu efektivitātei līdz ar rezistences parādīšanos dažādās nezāļu grupās. Alternatīvas nezāļu kontroles metodes jau šobrīd tiek diezgan plaši izmantotas un ir pierādījušas savu efektivitāti, tomēr daudzi lauksaimnieki joprojām neizrāda interesi par šādiem risinājumiem, jo uzskata, ka tie ir nepietiekami efektīvi, sarežģīti vai saistīti ar lielām izmaksām.

OPER8 projekts ir balstīts uz astoņiem inovatīviem nezāļu ierobežošanas risinājumiem ES līmenī. Latvijā, AAZI “Agrihorts” veiksmīgi realizēja projektu – “Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide” ar mērķi izstrādāt nezāļu ierobežošanas iekārtu, kas spēj autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūraugiem, kā arī izmantojot augstas enerģijas lāzera vai precīzi pozicionēta mehāniskā agregāta palīdzību, iznīcināt nezāles vai būtiski traucēt to turpmāko augšanu.

OPER8 ir Apvārsnis 2021 ES projekts, ar realizācijas termiņu trīs gadi. OPER8 projektu vada Atēnu Lauksaimniecības universitāte kopā ar  9 partneriem no 7 valstīm. Projekta ietvaros tiks izveidots jauns ES mēroga tīkls ar nolūku veicināt alternatīvo nezāļu ierobežošanas risinājumu ieviešanu lauksaimniecības praksē. Paredzēts informēt, demonstrēt un popularizēt alternatīvus nezāļu ierobežošanas risinājumus lauksaimniekiem u. c. lauksaimniecības nozares pārstāvjiem.

Esi aktīvs! Piedalies aptaujā! Tās mērķis ir apkopot informāciju par šobrīd izmantotajām nezāļu ierobežošanas metodēm, problēmām ar kurām saskaras lauksaimnieki,  un iespējamiem alternatīvajiem nezāļu ierobežošanas risinājumiem!

OPER8 aptauja ir paredzēta lauksaimniekiem, konsultantiem, lauksaimniecības nozares pētniekiem, ar lauksaimniecību saistītiem valsts institūciju pārstāvjiem un NVO, lauksaimniecības pakalpojumu, tehnikas, izejvielu un iekārtu industrijas pārstāvjiem.

Links uz aptauju: OPER8 aptauja vajadzību, nepilnību un šķēršļu novērtēšanai (onlinesurveys.ac.uk)

Papildus informācija, ko iekļaut:

Preses jautājumi jāadresē: inga@zemniekusaeima.lv

Visās publikācijās, kas attiecas uz projektu, ir jāiekļauj sekojošais:

Projekts OPER8 ir līdzfinansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon saskaņā ar granta līgumu No. 101060591.

https://www.oper-8.eu/Aktualitātes Lauksaimniecības nozarēs un aternatīvā nezāļu apkarošanā

2023-12-11

07.12.2023. notika seminārs, kurā biedribas Zemnieku saeima” eksperti tikās ar Priekuļu Tehnikuma studentiem un prezentēja savu organizācju, iepazīstināja ar aktualitātēm...

Skatīt vairāk

Piedalījāmies Tērvetes Traktordienā ar ravēšanas robota demonstrācijām

2023-07-02

1. jūlijā kopā ar LBTU pārstāvjiem piedalījāmies Tērvetes Traktordienā, kuras ietvaros apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par dažādām alternatīvajām nezāļu...

Skatīt vairāk

Ir uzsākts jauns projekts alternatīvu nezāļu ierobežošanas metožu popularizēšanai un ieviešanai praksē

2023-02-20

Herbicīdu lietošanu lauksaimniecībā aizvien vairāk ierobežo tādas problēmas kā herbicīdu rezistence, jaunu aktīvo vielu trūkums, stingrāku regulatīvo normu ieviešana, sabiedrības...

Skatīt vairāk

OPER8

2022-10-01

Nosaukums: Eiropas tematiskais tīkls nezāļu apkarošanas alternatīvo metožu iespēju paplašināšanai / European Thematic Network for unlocking the full potential of...

Skatīt vairāk