OPER8

  • 2022-10-01

Nosaukums: Eiropas tematiskais tīkls nezāļu apkarošanas alternatīvo metožu iespēju paplašināšanai / European Thematic Network for unlocking the full potential of Operational Groups on alternative weed control (OPER8)

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas “Horizon Europe” projekts. Līguma nr. 101060591

Kopējais finansējums: EUR 1 999 644 / EUR 122 750 ZSA finansējums

Īstenošanas laiks: 01.10.2022-30.09.2025 (3 gadi)

Koordinators: Atēnu Lauksaimniecības Universitāte (Grieķija)

Partneri: 10 partneri no 7 valstīm: Grieķijas, Itālijas, Francijas, Zviedrijas, Apvienotā Karalistes, Spānijas un Latvijas.

Mērķis: Izveidot ilgtspējīgu, vairāku dalībnieku, ES mēroga tematisko tīklu, lai atbalstītu un veicinātu risinājumus neķīmiskai nezāļu kontrolei, pamatojoties uz astoņu (8) operatīvo grupu zināšanām un rezultātiem, un stimulētu zināšanu apmaiņu starp visiem attiecīgajiem dalībniekiem un ieinteresētajām personām.

Šim nolūkam Oper8:

-izveidos nacionālos sadarbības tīklus;

-noteiks virzītājus, šķēršļus un cēloņus, kas rada neķīmisku nezāļu apkarošanas metožu ieviešanas trūkumu;

-izveidos savstarpējas sadarbību un pieredzes apmaiņu projekta iekšienē, lai kopīgi izveidotu, demonstrētu un novērtētu neķīmiskas nezāļu kontroles metodes;

-izmantos zināšanu nodošanas rīkus un metodes (semināri, demonstrācijas saimniecības, KLP pasākumi), lai pielāgotu un paplašinātu alternatīvus nezāļu kontroles risinājumus un nodrošinātu to izplatību visā ES. Projekta ietvaros tiks demonstrētas un novērtētas alternatīvās nezāļu kontroles metodes katrā projekta partnervalsts demonstrāciju saimniecībā. Latvijā ZSA sadarbībā ar LLU Agrihorts veiks izmēģinājumus ar LLU Agrihorta izstrādāto nezāļu robotu dārzeņu saimniecībās. Lauksaimniekiem būs iespēja iegūt jaunākās zināšanas semināros un praktiskos demonstrējumos, lai izvēlētos atbilstošās nezāļu apkarošanas metodes konkrētiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem un vajadzībām.

Kontaktpersonas: Inga Bērziņa (inga@zsa.lv) un Iveta Grudovska (iveta@zsa.lv)Aktualitātes Lauksaimniecības nozarēs un aternatīvā nezāļu apkarošanā

2023-12-11

07.12.2023. notika seminārs, kurā biedribas Zemnieku saeima” eksperti tikās ar Priekuļu Tehnikuma studentiem un prezentēja savu organizācju, iepazīstināja ar aktualitātēm...

Skatīt vairāk

Piedalījāmies Tērvetes Traktordienā ar ravēšanas robota demonstrācijām

2023-07-02

1. jūlijā kopā ar LBTU pārstāvjiem piedalījāmies Tērvetes Traktordienā, kuras ietvaros apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par dažādām alternatīvajām nezāļu...

Skatīt vairāk

Ir uzsākts jauns projekts alternatīvu nezāļu ierobežošanas metožu popularizēšanai un ieviešanai praksē

2023-02-20

Herbicīdu lietošanu lauksaimniecībā aizvien vairāk ierobežo tādas problēmas kā herbicīdu rezistence, jaunu aktīvo vielu trūkums, stingrāku regulatīvo normu ieviešana, sabiedrības...

Skatīt vairāk

OPER8

2022-10-01

Nosaukums: Eiropas tematiskais tīkls nezāļu apkarošanas alternatīvo metožu iespēju paplašināšanai / European Thematic Network for unlocking the full potential of...

Skatīt vairāk