Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekta pirmā posma noslēgšana

  • 2023-01-31

Projekta “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai” īstenošana rit veiksmīgi.

 

Projektā veiksmīgi pabeigta Projekta pirmās darbības izpilde – izstrādāts detalizēts digitālā medību pārvaldības rīka biznesa vajadzību raksturojums, kas kalpo par pamatu rīka izstrādei. Darbības izpildes ietvaros rekomendācijas snieguši projekta partneri – notikušas regulāras darba grupas sanāksmes un veikts individuāls izpētes darbs, rezultātā apvienojot mednieku, mežsaimnieku un lauksaimnieku perspektīvas.

 

Vienlaikus ar izpēti uzsākta digitālā rīka dizaina izstrāde un dzinējmedību pārvaldības moduļa izstrāde.

 

Turpmākajos projekta posmos tiks turpināta dzinējmedību pārvaldības moduļa un rīka dizaina izstrāde, ņemot vērā un precizējot lietotāju vajadzības.

 

Projekts tiek īstenots Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta Nr. 22-00-A01612-000012

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1. jūlijs – 2025. gada 31. marts

Projekta kopējais budžets: 449 999.94 EURTurpinās Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekta īstenošana

2023-04-28

Projekta “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai” ietvaros šobrīd tiek izstrādāts...

Skatīt vairāk

Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekta pirmā posma noslēgšana

2023-01-31

Projekta “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai” īstenošana rit veiksmīgi.  ...

Skatīt vairāk

Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekts

2022-09-30

Zemnieku Saeima sadarbībā ar vēl astoņiem partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas valsts meži”, Mednieku biedrību “BĀRTAVA”,...

Skatīt vairāk