Uzsākam īstenot medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projektu

  • 2022-09-30

Zemnieku Saeima sadarbībā ar vēl astoņiem partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas valsts meži”, Mednieku biedrību “BĀRTAVA”, Latvijas Meža īpašnieku biedrību, biedrību “MEDĪBU KLUBS ĒRGĻI”, aģentūru “Meža pētīšanas stacija”, mednieku klubu “Īle” un mednieku klubu “Ķepainis” – ir uzsākusi īstenot projektu “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai”.

 

Projekts tiek īstenots Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izstrādāt ar valsts informācijas sistēmām savietojamu digitālu rīku medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, kas mazinātu administratīvo slogu medību procesa organizēšanai un pārvaldīšanai, sekmētu sabiedrības veselības un drošības uzlabošanu, radītu priekšnoteikumus optimālai meža apsaimniekošanas un medību saimniecības plānošanai, kā arī samazinātu ar medījamo dzīvnieku postījumiem un to slimībām saistītos riskus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

 

Projekta laikā veicamas šādas darbības:

1. Izstādāt digitālu rīku, lai organizētu medību procesa norises elektronisku dokumentēšanu un pārvaldību, kas ievērojami uzlabotu informācijas apriti, kvalitāti un ticamību, kas būtu svarīgi gan medniekiem, gan sabiedrībai kopumā.

2. Veikt efektīvu medību pārvaldības vajadzību izpēti un noteikt veiksmīgākos optimizēšanas un nodrošināšanas veidus.

3. Nodrošināt iespējas elektroniski ievākt datus un ar tiem apmainīties, balstoties uz noteiktajām vajadzībām, kas ir savietojams ar citām informācijas sistēmām un nodrošināt jomas produktu vienotību.

4. Testēt izstrādāto digitālo rīku reālā vidē, nodrošināt tā atbilstību plašam pielietojumam un novērt iespējamās nepilnības.

 

Projekta Nr. 22-00-A01612-000012

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1. jūlijs – 2025. gada 31. marts

Projekta budžets: 449 999.94 EURUzsākam īstenot medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projektu

2022-09-30

Zemnieku Saeima sadarbībā ar vēl astoņiem partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas valsts meži”, Mednieku biedrību “BĀRTAVA”,...

Skatīt vairāk

PROJEKTS NOSLĒDZIES

2021-03-29

Projekta “Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai” īstenošana veiksmīgi pabeigta. Projekta ietvaros no 2020.gada 1. marta līdz 2021.gada...

Skatīt vairāk

Norisinājās ZSA seminārs “Mednis” šķiļas!

2021-01-13

13. janvārī attālināti norisinājās ZSA seminārs “Mednis” šķiļas! Semināra pirmajā daļā ZSA valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš iepazīstināja ar aktualitātēm postījumu...

Skatīt vairāk

Par projekta 1. posmu

2020-10-02

Projektā pabeigta pirmās darbības izpilde – izstrādāts detalizēts lietotnes biznesa vajadzību raksturojums-tehniskā specifikācija. Tehniskās specifikācijas izstrādē piedalījušies projekta partneri, sniedzot...

Skatīt vairāk

Medību lietotnes projekts

2020-03-01

Medību lietotnes projekts (Projekts “Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai”)   Projekts “Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku...

Skatīt vairāk