Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekts

  • 2022-09-30

Zemnieku Saeima sadarbībā ar vēl astoņiem partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas valsts meži”, Mednieku biedrību “BĀRTAVA”, Latvijas Meža īpašnieku biedrību, biedrību “MEDĪBU KLUBS ĒRGĻI”, aģentūru “Meža pētīšanas stacija”, mednieku klubu “Īle” un mednieku klubu “Ķepainis” – ir uzsākusi īstenot projektu “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai”.

 

Projekts tiek īstenots Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izstrādāt ar valsts informācijas sistēmām savietojamu digitālu rīku medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, kas mazinātu administratīvo slogu medību procesa organizēšanai un pārvaldīšanai, sekmētu sabiedrības veselības un drošības uzlabošanu, radītu priekšnoteikumus optimālai meža apsaimniekošanas un medību saimniecības plānošanai, kā arī samazinātu ar medījamo dzīvnieku postījumiem un to slimībām saistītos riskus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

 

Projekta laikā veicamas šādas darbības:

1. Izstādāt digitālu rīku, lai organizētu medību procesa norises elektronisku dokumentēšanu un pārvaldību, kas ievērojami uzlabotu informācijas apriti, kvalitāti un ticamību, kas būtu svarīgi gan medniekiem, gan sabiedrībai kopumā.

2. Veikt efektīvu medību pārvaldības vajadzību izpēti un noteikt veiksmīgākos optimizēšanas un nodrošināšanas veidus.

3. Nodrošināt iespējas elektroniski ievākt datus un ar tiem apmainīties, balstoties uz noteiktajām vajadzībām, kas ir savietojams ar citām informācijas sistēmām un nodrošināt jomas produktu vienotību.

4. Testēt izstrādāto digitālo rīku reālā vidē, nodrošināt tā atbilstību plašam pielietojumam un novērt iespējamās nepilnības.

 

Projekta Nr. 22-00-A01612-000012

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1. jūlijs – 2025. gada 31. marts

Projekta budžets: 449 999.94 EURTurpinās Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekta īstenošana

2023-04-28

Projekta “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai” ietvaros šobrīd tiek izstrādāts...

Skatīt vairāk

Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekta pirmā posma noslēgšana

2023-01-31

Projekta “Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai” īstenošana rit veiksmīgi.  ...

Skatīt vairāk

Medību procesa pārvaldības rīka izstrādes projekts

2022-09-30

Zemnieku Saeima sadarbībā ar vēl astoņiem partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, AS “Latvijas valsts meži”, Mednieku biedrību “BĀRTAVA”,...

Skatīt vairāk