Pitstop+ partneru sanaksme Skotijā

  • 2020-01-23

No 20. – 22. janvārim Skotijā notika projekta “Pitstop+” projekta sanāksme. Biedrību “Zemnieku Saeima” projektā pārstāvēja lopkopības eksperts Raimonds Jakovickis. Sanāksmē piedalījās arī projektā iesaistītie partneri no Skotijas, Dānijas, Lietuvas un Vācijas. Sanāksmē pārrunājām esošo situāciju ar projekta gaitu katrā valstī un konkrētā saimniecībā. Apmeklējām Glāzgovas Universitāti, kur apskatījām laboratoriju, kur tiek radītas dažādas inovācijas lopkopības saimniecībām. Apmeklējām saimniecību “Parkend Farm”, kur 4 slaukšanas roboti slauc 200 “Holšteinas” šķirnes govis. Saimniecībā bija ieradies pārstāvis no AgriEpiCentre un stāstīja par inovatīvajām tehnoloģijām, kuras tiek izmēģinātas visā Pasaulē 24 izmēģinājuma saimniecībās.

 

DARBA KĀRTĪBA (EN)

PREZENTĀCIJA (EN)

MEMORANDUM (EN)Tiešsaistes seminārs par Latvijas un Lietuvas lauksaimniecības inovācijām

2020-12-03

3. decembrī notika EIT Food Hub Latvia un EIT Food Hub Lithuania tiešsaistes pasākums: Neighbours chat: Innovation in Agriculture in...

Skatīt vairāk

Pitstop+ partneru sanaksme Skotijā

2020-01-23

No 20. – 22. janvārim Skotijā notika projekta “Pitstop+” projekta sanāksme. Biedrību “Zemnieku Saeima” projektā pārstāvēja lopkopības eksperts Raimonds Jakovickis....

Skatīt vairāk

Raksts “Zemnieku saeimas” žurnālā: “Pitstop+ projekta brauciens uz Dāniju”

2019-10-25

Skatīt vairāk

Pitstop+ projekta brauciens uz Dāniju

2019-07-11

No 9. – 10. jūlijam projekta “Pitstop+” ietvaros piedalījāmies projekta sanāksmē Dānijā. Biedrību “Zemnieku Saeima” projektā pārstāvēja lopkopības eksperts Raimonds...

Skatīt vairāk

Projekts PITSTOP+

2019-06-01

Projekts “Pitstop +” – precīzā mikroelementu izēdināšana slaucamajām govīm pārejas periodā. Pieaugot slaucamo govju produktivitātei, pieaug arī prasības pēc kvalitatīvas...

Skatīt vairāk