Projekts PITSTOP+

  • 2019-06-01

Projekts “Pitstop +” – precīzā mikroelementu izēdināšana slaucamajām govīm pārejas periodā.

Pieaugot slaucamo govju produktivitātei, pieaug arī prasības pēc kvalitatīvas barības devas. Pārejas periodā, kas ietver 2 – 3 nedēļas pirms un 100 dienas pēc atnešanās, govis nespēj uzņemt nepieciešamās barības vielas tādā daudzumā, kādā tās tiek patērētas. Mikroelementu trūkums rada ekonomiskos zaudējumus, pasliktina dzīvnieku labturību un resursu ekonomiku, klimata ietekmi un vides slodzi. Izmantojot IT tehnoloģiju pakalpojumus un datu integrāciju, ir iespēja veikt individuālu un ierobežotu minerālvielu izēdināšanu. Govis tiek identificētas izmantojot elektroniskos auss apzīmējumus. Projekta ietvaros tiks pētīta govju precīzās ēdināšanas ietekme uz ganāmpulka atražošanas, veselības un ražošanas rādītājiem.

 

Projekta ietvaros izmēģinājumi tiks veikti slaucamo govju saimniecībās Latvijā, Lietuvā un Vācijā.

 

Projekta vadošais partneris ir Organe Institute ApS (Dānija)

 

Partneri:

– Biedrība “Zemnieku Saeima” (Latvija),

– Lietuvas veselības zinātnes universitāte (Lietuva)

– Šelsvigas – Holšteinas federālās zemes lauksaimniecības kameras izglītības un pētniecības centra Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp (Vācija).

 

Projekta darbības laiks 2 gadi (01/2019 – 12/2020)

 

Uzziņas materiāls: INTERNET OF FOOG & FARM

Pitstop+ Manager prezentācija – LV versija