FOTO: Īlē plaši notika ZSA lauku diena par buferjoslām

16/06/2023

15.jūnijā Īlē ar lielu apmeklētāju interesi aizvadīta lauku diena “Buferjoslas – kur, kādēļ un kā apsaimniekot?”. Klātesošos uzrunāja ZSA valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un zemkopības ministrs Didzis Šmits. SIA “Latvi Dan Agro” valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš iepazīstināja ar saimniecību un tajā ieviestajiem vides aizsardzības pasākumiem. LVĢMC un projekta LIFE GoodWater IP pārstāve Linda Fībiga stāstīja par projekta uzdevumiem un pirmajiem secinājumiem. Maira Dzelzkalēja-Burmistre iepazīstināja ar dažādiem pasākumiem augu barības vielu noplūžu mazināšanai uz lauka, kā arī informēja par pirmajām atziņām, kas gūtas buferjoslu demonstrējumos un ūdens kvalitātes vērtējumos Auces upes baseinā.

 

ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā eksperte Gunta Bāra lauksaimniekiem skaidroja – kāda loma zaļo mērķu sasniegšanā ir buferjoslām. Savukārt LDF padomes locekle, botāniķe Lelde Eņģele stāstīja par buferjoslu nozīmi dabas vērtību saglabāšanā.

 

Pēc semināra daļas notika buferjoslu apsaimniekošanas demonstrējums Īlē pie Sesavas upes, izmantojot dažādas pļaušanas un smalcināšanas tehnoloģijas.

PREZENTĀCIJAS:

 

 

Paldies tehnikas tirgotājiem SIA “Baltic Agro Machinery”, SIA “AR AGRO”, SIA “Valtek”, SIA “Lolus” un SIA “DOJUS Latvija” par aizraujošajām demonstrācijām un iespēju lauksaimniekiem sarunās ar speciālistiem izzināt dažādas tehnikas vienības!