MARLO

  • 2014-09-10 13:42:19

hsfdh

Tradicionālo un bioloģisko pārtikas produktu mārketinga sadarbība Eiropas lauku teritoriju ilgtspējīgai attīstībai ( MARLO)

Līguma Nr. 2013-1-ES1-LEO05-66705 Projekta Nr,2013-1-ES1-LEO05-66705

 Tradicionālo un bioloģisko pārtikas produktu veiksme ir atkarīga no dažādu ieinteresēto tirgus pušu kompetencēm – ražotājiem, mazumtirgotājiem, tūrisma nozares un to sadarbības līmeņa.
 MARLO projekta mērķis ir tradicionālo un bioloģisko produktu mārketings, izmantojot tūrisma nozares iespējas, uzsverot dažādu ieinteresēto pušu sadarbības nozīmīgumu un sadarbības tīkla iespējas. Konsorcijs ietver partnerus, kas pārstāv lauksaimniecību un tūrisma asociācijas, līdz ar to būs daudz iespēju dalīties pieredzē, lai veicinātu vietējo un starptautisko sadarbību.
 Marlo uzdevumi ietver vajadzību analīzi; pieredzes apmaiņas veicināšanu tradicionāliem un bioloģiskiem lauksaimniecības produktiem un mārketinga apmācību, pielāgojot ProudFarmer mācību līdzekli mērķa grupām un projekta valstu prasībām, testēšanu un novērtēšanu, vietējo un starptautisko tīklu izveidi un sadarbības iespēju veicināšanu mērķa grupai, rezultātu izplatīšanu un tālāku izmantošanu.
Vadošais partneris:
AEI CLUSTER DEL TURISMO de Extremadura ( Spānija )
Partneri:
Biedrība „ Zemnieku saeima” ( Latvija)
X -Panel Ltd ( Kipra)
Kauno regioninis inovaciju centras ( Lietuva)
EUROCREA MERCHANT SRL ( Itālija)
CYPRUS VILLAGES – C.V Agrotourism Co Ltd ( Kipra)
Lietuvas Lauku tūrisma asociācija ( Lietuva)
ZSA uzdevumi projektā:
Piedalīties projektu vadībā; Organizēt 2. projekta sanāksmi Latvijā un piedalīties citās sanāksmēs,
Piedalīties metodikas sistēmas izstrādē; Dalīties pieredzē attiecībā uz tirdzniecību ar vietējiem un bioloģiskiem produktiem, kā arī ar tām saistītā apmācība; Darba rezultātu ProudFarmer ar citiem projekta partneriem – iepazīstināt un izskaidrot ProudFarmer apmācību metodoloģiju un instrumentus dalīties pieredzē; Veikt vajadzību analīzi Latvijā ; Piedalīties mācību līdzekļa pielāgošanā, Organizēt izmēģinājuma testēšanu un vērtēšanu Latvijā; – Piedalīties projektu kvalitātes vadībā; Piedalīties projekta rezultātu izplatīšanā un izmantošanā.
 ZSA atbildīgs par WP3 – vajadzību analīze
WP3 mērķis ir apzināt tradicionālo un bioloģisko produktu informācijas un apmācības vajadzības projekta partneru valstīs.
Rezultāti:
Mācību metodiskais mācību līdzeklis mārketingā tradicionāliem un bioloģiskiem pārtikas produktiem. ProudFarmer e-apmācības platformas pilnveide.
Projekta ilgums 2 gadi
Budžets: 24 180 EUR, Leonardo finansējums (75%) 17 046,90 EUR, līdzfinansējums (25%) 7133,10 EUR,
Vairāk informācijas www.sites.google.com/site/marloprojecteu/home
Projekta mājaslapa: www.lovelocalfood.jimdo.com
Pielikums:  MARLO
Ziņu lapa:
MARLO Ziņu izdevums Nr. 1

MARLO Ziņu izdevums Nr. 2
MARLO Ziņu izdevums Nr. 3
MARLO Ziņu izdevums Nr. 4
 Zemnieku saeima prezentē Latvijas produktus Eiropā

2015-09-25 07:53:40

No 24. līdz 25. septembrim Kaceres pilsētā, Ekstramaduras reģionā Spānijā norisinās projekta MARLO noslēguma pasākums. Z/s “Velcsiljāņi ” vadītāji Juris...

Skatīt vairāk

MARLO

2014-09-10 13:42:19

Tradicionālo un bioloģisko pārtikas produktu mārketinga sadarbība Eiropas lauku teritoriju ilgtspējīgai attīstībai ( MARLO) Līguma Nr. 2013-1-ES1-LEO05-66705 Projekta Nr,2013-1-ES1-LEO05-66705  Tradicionālo...

Skatīt vairāk

Mūsu lauksaimnieki pārsteidz Eiropas kolēģus

2014-06-05 14:23:25

Vakar, 4.jūnijā, kopā ar mūsu kolēģiem no diviem Eiropas projektiem: Smart Farmer un Marlo apmeklējām vairākas saimniecības Vidzemes pusē. ....

Skatīt vairāk